ETTEVÕTTEST

Gaasiarendus osutab maagaasi võrguteenust hoonete kütteks ja tööstusettevõtetele tehnoloogilisteks vajadusteks.

Maagaas on võrreldes teiste kasutatavate kütustega puhas ja keskkonnasõbralik. Ta koosneb peamiselt metaanist (CH4), on õhust kergem ja kõrge kütteväärtusega.

Maagaasi kasutamine kütusena on majanduslikult efektiivne. Tema hind on konkurentsivõimeline võrreldes teiste kütuseliikidega. Gaasi ülekandmisel ja jaotamisel on kaod minimaalsed. Gaasi kasutamisel on kütteseadmeid ja tehnoloogilisi protsesse lihtne automatiseerida. Kaasaegsed gaasiseadmed on kvaliteetsed, kõrge kasuteguriga, ohutud ja töökindlad ning nende kasutamine on mugav.

Maagaasi müügi ja võrguteenuse osutamise tüüptingimused.

Võrgupiirkonna joonis