1. Liitumisavaldus.

Maagaasivõrguga liitumiseks palume Teil esitada liitumisavaldus. Avalduse vormi leiad siit pdf kujul. Täidetud avalduse palume saata meile postiga, faksiga või e-mailiga. Korrektselt ja põhjalikult täidetud avaldus võimaldab meil kiiremini taotlust käsitleda.

AVALDUSE SAAMISEKS VAJUTA SIIA

2. Liitumistingimused.

Peale liitumisavalduse saamist väljastame liitujale liitumistingimused. Liitumistingimustes määratakse kindlaks:

 • Liitumispunkti asukoht;
 • maagaasi rõhk liitumispunktis;
 • max ja min gaasikulu tunnis;
 • gaasikulu arvestuse ja mõõtevahendi paigaldamise nõuded;
 • võrgu teeninduspiir (kui ei lange kokku liitumispunkti asukohaga);
 • liituja ja võrguettevõtte kohustused;
 • liitumistasu kalkulatsioon;
 • liitumistingimuste kehtivusaeg;
 • vajaduse korral eritingimused.

Liituja projekteerib ja ehitab oma vahenditest maagaasitorustiku alates liitumispunktist ning paigaldab gaasikütteseadme.

3. Gaasivõrguga liitumise ja maagaasi ostu-müügi leping.

Kui liituja on liitumistingimustega nõus, siis sõlmime kahepoolse liitumise ja maagaasi ostu-müügilepingu. Lepinguga määratakse kindlaks:

 • liitumispunkti asukoht;
 • mõõtesüsteemi asukoht;
 • võrgu teeninduspiir;
 • liitumistasu suurus ja maksmise tingimused;
 • liitumise tehnilised tingimused;
 • lepingu täitmise tähtaeg.

Liitumise tehnilistes tingimustes määratletakse:

 • ehitatava torustiku asukoht;
 • läbimõõt;
 • töörõhk;
 • nõuded arvestuse ja kontrollmõõteriistade paigaldamise kohta;
 • nõuded objekti kasutuselevõtmiseks;
 • muud eritingimused;
 • tehniliste tingimuste kehtivusaeg.

4. Vastuvõtmine.

Kui liitumiseks on vajalikud seadmed ehitatud ja paigaldatud (ühendustoru, gaasikütteseade, mõõtevahendid) siis võtab meie esindaja seadmed vastu kontrollides nende vastavust liitumislepingus kokkulepitud liitumistingimustele sh vastavust meie poolt kooskõlastatud tööprojektiga.

Kui kõik need etapid edenevad kenasti, siis oledki meie klient!